Margarita Williams GA

Cheumnaich Margarita à Sgoil Ealain Ghlaschu agus tha i na neach ealain sna Hearadh. Tha Margarita a togail air seallaidhean san eilean, an àrainneachd, a muir agus na lusan, sna Hearadh, An Leòdhas agus Hiort. An diugh tha Margarita a fuireach an Cuidhtinis, Na Hearadh far na rugadh i.     https://www.holmasaiggallery.com/

website by plexus media