Margarita Williams

Cheumnaich Margarita à Sgoil Ealain Ghlaschu agus tha i na neach ealain sna Hearadh. Tha Margarita a togail air seallaidhean san eilean, an àrainneachd, a muir agus na lusan, sna Hearadh, An Leòdhas agus Hiort. An diugh tha Margarita a fuireach an Cuidhtinis, Na Hearadh far na rugadh i.     https://www.holmasaiggallery.com/

Margarita is a Hebridean artist, and graduate of Glasgow School of Art. Her work in watercolour is inspired by the unique lanscapes, sea, and wild flowers of Harris, Lewis and St Kilda, She lives in the remote village of Quidinish (Cuidhtinis) in the Isle of Harris where she was born.    https://www.holmasaiggallery.com/

website by plexus media